2018-05-15 15:38:30

Döviz kredisinde parasal ceza tasarıdan çıkarıldı

TBMM’nin 26. dönemdeki son torba yasasını oluşturacak yasa teklifinin görüşmeleri, dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Görüşmeler sırasında verilen bir önergeyle, teklifin birinci maddesi geri çekildi. Söz konusu madde, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nun birinci maddesinde değişiklik öngörüyordu.

Bir diğer değişiklik de ikinci maddeye ilişkin yapıldı. Burada da verilen önergeyle, “Yurtdışı ve yurt içinden kredi kullanabilmesi için bu kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemlerde öngörülen şartları taşımadığı halde söz konusu krediyi kullananlar ile gerekli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek bu krediyi kullandıran veya aracılık edenlere 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası verilir” cümlesi, tekliften çıkarıldı. Önergenin gerekçesinde ise diğer ceza hükümlerinin döviz kredisi kullanımında yeterli olacağı, bu nedenle de döviz kredilerine ilişkin fıkranın maddeden çıkarıldığı ifade edildi.

TÜMÜ ÇEKİLSİN

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’ndaki diğer düzenlemeler de çelişkiler içeriyor. Önerimiz bu kanunda değişiklik yapan 5 maddenin de çekilmesi” dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Bakanı Süreyya Sadi Bilgiç de, Temizel’den sonra söz alarak, “Benzer kanaatlerdeyiz. Genel kurula kadar değerlendireceğiz” dedi.